Despre eIFL Direct    Membri    Resurse    Statistica    Parteneri    Servicii    Noutati si evenimente

Ce este eIFL Direct?

eIFL Direct Moldova

eIFL DirectElectronic Information For Libraries Direct - informaţia electronică pentru biblioteci. Este un proiect comun al Institutului pentru o Societate Deschisa, Budapesta - Open Society Institute (OSI) si EBSCO Publishing. EBSCO este la moment unul dintre cei mai mari furnizori de reviste in format tradiţional şi electronic.

eIFL Direct vă oferă peste 3000 de reviste, ziare şi buletine de ştiri full-text, de asemenea, peste 1300 de ediţii de referinţă: ghiduri şi broşuri din domeniile social şi umanistic. eIFL oferă accesul şi la o baza de date medicale (Medline). Toată informaţia se distribuie în format electronic tuturor ţărilor participante la proiect prin reţeua OSI.

De ce OSI a ales pentru colaborare in eIFL Direct compania EBSCO?

OSI Budapesta a publicat o invitaţie de participare la tender pentru toate companiile care se ocupă de editarea revistelor în format electronic. La invitaţie au răspuns 7 companii. Experţii OSI au selectat pentru examinare ulterioară 3 companii. Propunerile lor au fost mai departe evaluate de către două echipe profesioniste: rusă şi engleză. Evaluarea se făcea după peste 25 de criterii. Experţii au exprimat univoc o părere că anume EBSCO este acea companie care oferă cel mai larg spectru de servicii în acest domeniu la moment. Recomandările lor au fost susţinute şi de şefii departamentului Informare al OSI, iar ulterior acceptate de către Direcţia OSI.

De ce este atât de important acest proiect?

Accesul la cea mai actuală informaţie este de o importanţă exclusivă pentru studenţi, instituţii de cercetare, de asemenea pentru guverne şi politicienii din orice ţară.
Din păcate, multe biblioteci din Europa Centrală şi de Est, Africa şi alte regiuni ale globului nu dispun de mijloace băneşti suficiente pentru a se abona la un număr mare de reviste în format electronic.
Astăzi, datorită iniţiativei eIFL, acestea au posibilitatea să acceseze un număr imens de reviste ştiinţifice în format electronic din întreaga lume.

Ce ţări pot participa la Consorţiu?

OSI a format un Consorţiu internaţional în care au intrat deja peste 40 de ţări. Aceasta înseamnă că a fost creat cel mai mare consorţiu informaţional care, desigur, va intra în istorie.

În Consorţiu intră bibliotecile din următoarele ţări:
Africa de Sud,
Albania,
Angola,
Armenia,
Azerbaidjan,
Belarus,
Bosnia-Herţegovina
Botswana
Bulgaria
Croaţia
Cehia
Estonia,
Federaţia Rusă
Georgia,
Gwatemala,
Haiti,
Jamaica
Kazahstan,
Kyrgzystan,
Letonia,
Lesotho,
Lituania,
Macedonia
Malawi,
Moldova,
Mongolia,
Mozambique,
Muntenegru,
Namibia,
Polonia,
România,
Serbia, inclusiv Kosovo
Slovacia,
Slovenia,
Swazilend,
Tadjikistan,
Ucraina,
Ungaria,
Uzbekistan,
Zambia,
Zimbabwe

Cine va dirija activitatea eIFL Direct în ţara mea?

Fiecare fundaţie naţională desemnează un special responsabil pentru lucrul cu bibliotecile, promovarea şi marketingul proiectului şi meţinerea legăturilor cu OSI Budapesta. Numele şi informaţia de contact a acestei persoane se va anunţa după desemnarea ei în funcţia respectivă.

Informaţia pentru bibliotecile participante la proiect

Ce organizaţii pot adera la Consorţiu?

Următoarele instituţii şi organizaţii din ţările respective sunt invitate să adere la Consorţiu:
Bibliotecile academice
Bibliotecile ştiinţifice şi de cercetare
Bibliotecile medicale
Bibliotecile Naţionale
Bibliotecile publice
Organizaţii non-profit, care sunt deschise publicului larg şi activitatea cărora este susţinută de către fundaţia SOROS
Bibliotecile, care deservesc Ministerele Culturii, Învăţământului, Tehnologiilor, Sănătăţii sau alte ministere care sunt gata să susţină dezvoltarea proiectului prin finanţare sau în orice alt fel.

La ce baze de date este oferit accesul in cadrul eIFL Direct?

Acest proiect oferă informaţii din revistele cu profil umanistic şi social si, de asemenea, din medicină. În funcţie de reuşia proiectului eIFL OSI va completa bazele de date cu informaţii din domeniile ştiinţelor exacte, tehnologii şi literatură.

Fiecare bibliotecă participantă poate să-şi aleagă o combinaţie de baze de date. Accesul la ele este oferit prin internet sau pe CD-uri şi DVD-uri. Bibliotecile pot să opteze pentru ambele modalităţi de livrare. (DVD este un mediu relativ nou, avantajul lui fata de CD constă în faptul că pe acesta se poate păstra un volum de informaţie de 28 ori mai mare, decât pe CD. Pentru a-l utiliza, este nevoie de un dispozitiv special "DVD-ROM", care nu este prea costisitor).

Bazele de date eIFL conţin în general:

3 248 reviste, ziare, buletine de ştiri full-text;
1 305 broşuri, ghiduri şi altă literatură de referinţă în regim full-text
Baza se completează în permanenţă cu alte ediţii noi.

În ce limbi sunt prezentate revistele?

La etapa actuală revistele oferite de EBSCO sunt în limba engleză. Cu toate acestea, ele sunt colectate din întreaga lume şi pe lângă aceasta, în site-ul eIFL este montat un translator în limbile spaniolă, germană şi franceză, ceea ce permite utilizatorilor, cunoscători de limbile respective să consulte articolele EBSCO.

Luând în considerare preferinţele fiecărei ţări, începând cu anul 2000, EBSCO completează bazele sale de date cu ediţii care sunt solicitate de beneficiarii eIFL din ţara respectivă.

Din anul 2002 s-a început colectarea datelor în limbile regionale pentru a le include în eIFL. Un exemplu este apariţia bazelor de date ruseşti.

OSI este preocupată de găsirea unui program care ar permite traducerea automată în limba rusă din engleză. În legătură cu unele dificultăţi juridice, revistele de medicină, care sunt incluse în Comprehensive MEDLINE plus full-text nu pot fi supuse traducerii în limba rusă.

Care sunt condiţiile?

OSI a ajuns la următoarea înţelegere cu EBSCO în privinţa condiţiilor de colaborare:

- un număr nelimitat de instituţii sus-menţionate în fiecare ţară pot adera la Consorţiu;
- fiecare instituţie poate oferi acces nelimitat beneficiarilor săi;
- un număr nelimitat de utilizatori;
- instruirea gratuită a bibliotecarilor, colaboratorilor fundaţiilor naţionale şi OSI;
- consultaţii telefonice şi prin e-mail în limbile rusă şi engleză;
- termenul minimal al contractului - 1 an.

Care va fi costul?

Pentru fiecare ţară participantă există un preţ de abonare aparte. Stabilitatea acestui preţ este garantată pentru o perioadă de trei ani. Pentru fiecare ţară preţul este diferit.

Fundaţiile naţionale OSI vor căuta să găsească sprijin financiar din partea ministerelor, guvernelor şi întreprinderilor private, pentru a ajuta organizaţiile participante la achitarea costurilor de abonament. Aceasta înseamnă că pentru fiecare bibliotecă cheltuielile nu vor fi prea mari, mai ales dacă vom compara procurarea acestor reviste în format tradiţional.

Fundaţia SOROS naţională sau regională vă oferă toate informaţiile referitoare la costul abonării, în funcţie de câte mijloace financiare au fost atrase din partea guvernului şi a altor surse.

Cum poate biblioteca mea să adere la Consorţiu?

Este nevoie să completaţi formularul electronic de pe site-ul Consorţiului:
http://search.epnet.com/. Intraţi şi înregistraţi-vă biblioteca. Vă rugăm să completaţi toate câmpurile, altfel sistemul nu va accepta cererea dumneavoastră. Informaţia va fi prelucrată de către experţii EBSCO din SUA şi, după oferirea accesului, o să primiţi un mesaj e-mail cu informaţii referitoare la serviciile EBSCO de care puteţi să beneficiaţi.

Ce să fac dacă biblioteca mea deja se abonează la EBSCO?

În acest caz reprezentanţii EBSCO vă vor contacta pentru a discuta condiţiile concrete. Orice credite pe care le aveţi la dispoziţie pot fi utilizate pentru procurarea altor produse ale companiei EBSCO.

Ce să fac, dacă biblioteca mea este deja abonată la un alt sistem de livrare a revistelor în format electronic?
În acest caz, decizia vă aparţine. Probabil aţi putea beneficia de serviciile EBSCO la un preţ mai mic, decât cel al unui alt furnizor. Dar, desigur, nu vă vom cere să renunţaţi la serviciile altui furnizor. Varianta ideală ar fi, dacă v-ar permite bugetul, să vă abonaţi şi la EBSCO în calitate de serviciu suplimentar.

Care este termenul minimal de abonare la EBSCO a unei biblioteci?
Termenul minimal al unui contract este de 1 an. Data reînnoirii contractului este data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Ce va fi in cazul când biblioteca va decide să nu se mai aboneze în continuare?

Dacă biblioteca DVS va hotărî să nu se mai aboneze în continuare, ea poate să lase în posesia ei toate discurile CD şi DVD care au fost recepţionate până la acel moment.

Trebuie bibliotecile să dea preferinţă versiunii WEB sau celei CD/DVD pentru abonare?

Vă recomandăm să vă alegeţi ambele variante de abonare, pentru că versiunea CD/DVD este convenabilă pentru ţările în care conectarea internet este inadecvată sau costul telecomunicaţiilor este prea înalt. Versiunea WEB, bineînţeles, prezintă un mijloc mai modern de accesare a EBSCO, dar, ne dăm seama că preţul telecomuniocaţiilor poate fi prea ridicat pentru unele instituţii ca ele să poată utiliza constant această versiune. În acest caz versiunea WEB va fi folosită pentru dublarea CD-urilor.

Cum vor fi furnizate discurile?
EBSCO le va trimite o dată la trei luni pe adresa sediului fundaţiei naţionale în ţara respectivă. După aceea colaboratorii OSI le vor repartiza pentru fiecare bibliotecă care participă la proiect.

Care sunt condiţiile tehnice minimale pentru accesarea versiunii WEB a bazelor de date? Care sunt cerinţele de sistem pentru accesul la EBSCOhost?

Windows - orice IBM sau PC, compatibil cu:

386 CPU + ( de preferinţă 486)
8 MB RAM
5 MB spaţiu liber pe hard disc.
Versiunea Microsoft Windows 3.1 sau ulterioare
SLIP/PPP sau conexiunea directă Internet
TCP/IP
Programul EBSCOhost
Cookies trebuie să fie activat
Browser-ul necesar: Netscape 3.0+ sau Internet Explorer 3.0+
Se recomandă: Microsoft Internet Explorer 4.0+ sau Netscape 4.0+

Care sunt condiţiile tehnice minimale pentru accesarea bazelor de date pe CD sau DVD?

Pentru lansarea EBSCO CD, configurarea calculatorului DVS trebuie să corespundă următoarelor cerinţe minime:


IBM compatibil 386 + (de preferinţă 486-66MHZ +).
Windows 3.1, Windows 95 sau Windows NT (N.B.: la utilizarea Windows 3.1 staţia trebuie să lucreze în regimul extins 386)
15 MB sau 15000000 bytes pe hard disc
8 MB RAM ( se recomandă 16 MB RAM)
dispozitivul CD-ROM.

Este nevoie ca fiecare bibliotecă să semneze un contract cu EBSCO sau OSI?

Veţi vedea că, înainte să vă abonaţi la serviciile acestui web-site, vi se va cere să bifaţi punctul care anunţă că sunteţi de acord cu condiţiile impuse de EBSCO. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, abonarea nu va fi permisă.

Se vor face acţiuni de instruire?

Se va lansa un serviciu de consultanţă curentă unde veţi putea să trimiteţi, prin e-mail întrebările DVS. În afară de aceasta, la Moscova (pentru ţările CSI) se vor oferi consultaţii în limbile rusă şi engleză. Numărul de telefon va fi anunţat în viitorul apropiat.

EBSCO de asemenea are un listserv, în cadrul căruia în mod regulat se difuzează informaţia cu privire la modificările care se produc în structura serviciilor oferite de EBSCO.

Pentru a vă abona, trimiteţi un mesaj pe adresa e-mail: Majordomo@epnet.com
Nu completaţi câmpul cu tematică

Introduceţi "subscribe ebsco_web@epnet.com", în primul rând al scrisorii.
Vă rugăm să nu activaţi “signature lines”.

Ce să fac în cazul când biblioteca nu are e-mail şi nici acces la internet?

Majoritatea relaţiilor între EBSCO şi biblioteca DVS se vor realiza prin e-mail. În afară de aceasta, procedura de abonare se va efectua mult mai eficient prin completarea formularului de pe site-ul eIFL Direct. Dacă nu aveţi e-mail sau acces la Internet, trebuie să completaţi formularul de abonare pe hârtie şi să-l trimiteţi prin fax. Formularul îl puteţi lua de la biroul local al Fundaţiei Soros. Evident, dacă nu aveţi acces la Internet, veţi putea beneficia doar de versiunea CD sau DVD a produselor EBSCO.

Care sunt fazele implementării proiectului eIFL Direct?

Reieşind din faptul că procesul de instruire va trebui să cuprindă peste 40 de ţări şi, deci, câteva sute sau chiar mii de instituţii, realizarea proiectului este împărţită în 4 faze.

Vă atenţionăm că instituţiile din orice ţară pot adera oricând la Consorţiu, dar nu li se poate garanta trecerea cursului de instruire înainte de termenii indicaţi mai jos.

Faza I - octombrie-decembrie 1999
Africa de Sud
Armenia
Bosnia-Herţegovina
Croaţia
Estonia
Lituania
Mongolia
Rusia
Slovacia
Ungaria
OSI-New-York
OSI-Budapesta
Toate oficiile naţionale ale Fundaţiei Soros

Faza 2 - ianuarie şi februarie 2000

Bulgaria
Cehia
Letonia
Macedonia
Moldova
Polonia
România
Rusia (continuare)
Slovenia
Ucraina

Faza 3 - martie şi aprilie 2000

Albania
Azerbaidjan
Belarus
Georgia
Kazahstan
Kyrgyzstan
Muntenegru
Rusia (continuare)
Tadjikistan
Uzbekistan
Serbia, inclusiv Kosovo

Faza 4 – mai-iunie 2000

Angola
Botswana
Guatemala
Haiti
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibia
Rusia (continuare)
Swasilend
Zambia
Zimbabwe

Toate departamentele naţionale ale Fundaţiei Soros şi de asemenea OSI New-York şi Budapesta au prmit acces la serviciile EBSCO la sfârşitul lui septembrie 1999.

eIFL Direct Moldova

Apariţia şi răspândirea pe scară largă a publicaţiilor electronice au determinat bibliotecile din Republica Moldova să integreze aceste publicaţii ca parte componentă a colecţiilor. În acest context a devenit importantă nevoia de a rezolva o serie de probleme complexe de natura organizatorică, tehnologică şi juridică; să clarificăm în ce mod le putem obţine, care materiale trebuie achiziţionate şi conservate şi în ce condiţii se pot oferi utilizatorului. Rezolvarea acestor probleme a pornit din anul 1999 din momentul lansării în Republica Moldova a Proiectului eIFL Direct – Informaţia Electronică Directă pentru Biblioteci.

Statutul Consorţiului eIFL Direct Moldova
s-a format în condiţii dificile de disperare şi neîncredere a bibliotecarilor din Republica Moldova în structuri asociative. Cu toate că etapa actuală este favorabilă pentru unele transformări de esenţă în activităţile şi serviciile bibliotecilor, se desprinde o mare problemă, care se cere a fi rezolvată - depăşirea crizei activităţii de parteneriat.

În perioada organizării Consorţiului echipa de iniţiativă a studiat ofertele EBSCO Publishing, a examinat şi evaluat fiecare dintre bazele de date propuse, prezentând un raport la şedinţa Biroului Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Tot grupul a participat la prezentarea bazelor în bibliotecile mari din capitală. Managerii instituţiilor au înţeles că implementarea proiectului în Moldova va permite bibliotecilor să se angajeze într-un domeniu nou de activitate – prestarea informaţiei în format electronic. După prezentări a fost organizată o şedinţă specială pentru a decide instituirea consorţiului în Republica Moldova. În discuţiile care aveau loc săptămânal s-au propus diferite forme de statut juridic: ONG, asociaţie, organizaţie neformală etc. În rezultat, în pofida dificultăţilor – insuficienţei de resurse financiare, posibilităţi tehnologice şi spaţii modeste a fost luată decizia de a încheia un acord între bibliotecile participante la proiect cu scopul de a institui Consorţiul Naţional, care va activa pe lângă Asociaţia Bibliotecarilor din Moldova. Acest acord a intrat în vigoare imediat după încheierea lui la 10 mai 2001 şi este valabil pentru perioada de 3 ani. Cu 60 de zile înainte de data expirării Acordului, organizaţiile vor renova condiţiile acestui document.

Prin contribuţia Fundaţiei SOROS Moldova fiecare instituţie membru al Consorţiului a reuşit prin intermediul unui server să pună la dispoziţia utilizatorilor bazele de date EBSCO Publishing.

Credem că planificarea lucrărilor în cadrul Consorţiului a fost realizată corect. Lucrul în echipa de iniţiativă a fost efectiv, unele probleme rezolvate destul de rapid. Deasemenea am învăţat să fim realişti în privinţa instruirii personalului din biblioteci. Evident, am efectuat un lucru mare într-o perioadă de timp foarte scurtă. În timp ce am constituit Consorţiul s-au prestat de către voluntari servicii de instruire şi consultanţă în utilizarea bazelor de date.

Bibliotecile participante la Consorţiu au găsit soluţii pentru a îmbunătăţi situaţia de acces a utilizatorilor la bazele de date. În prezent, în bibliotecile-membre, accesul utilizatorilor la bazele de date din proiectul eIFL Direct este asigurat in urmatoarea proportie:
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova – de la 11 posturi,
Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă” - 9,
Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova - 1,
Biblioteca Institutului Naţional de Economie şi Informaţie –13,
Biblioteca Municipală „B.P. Haşdeu”- 37,
Biblioteca Academiei de Studii Economice - 21,
Universitatea de Stat din Moldova – 8,
Universitatea de Stat „A. Russo”, Bălţi - 15,
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”- 6,
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – 90,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – 8,
Universitatea Tehnică a Moldovei – 6,
Universitatea de Stat din Cahul – 1,
Institutul Internaţional de Management – 2,
Institutul de Politici Publice – 5,
Centrul Educaţional Pro Didactica – 5.

Statutul juridic al Consorţiului
Consorţiul activează pe lângă Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova. Activitatea economică financiară se realizează prin intermediul contului bancar al ABRM. Consorţiul nu are personalitate juridică şi nici nu ne planificăm pentru etapa ulterioară să-i schimbăm statutul. Activitatea ABRM este transparentă şi reprezintă interesele bibliotecilor de toate tipurile. ABRM a formulat strategii pentru extinderea accesului la informaţie cetăţenilor în folosul dezvoltării sociale. În acest context ABRM recunoaşte importanţa programului eIFL Direct şi va crea condiţii speciale pentru promovarea şi dezvoltarea accesului la resursele în format electronic. Deci, Consorţiul eIFL Direct Moldova este o organizaţie benevolă din 16 membri, care au încheiat un Memorandum de Acord şi este condusă de un Preşedinte şi Consiliu.

Scopuri şi obiective ale Consorţiului eIFL Direct Moldova
Consorţiul este constituit în baza principiilor de parteneriat şi contribuie la consolidarea tuturor forţelor în vederea asigurării drepturilor cetăţenilor de acces la informaţii în format electronic. Consorţiul a fost creat şi funcţionează în conformitate cu principiul liberului consimţământ al membrilor şi are următoarele scopuri:
-  asigurarea accesului beneficiarului în condiţii optime la resursele informaţionale locale şi internaţionale în format electronic;
-  reducerea cheltuielilor financiare, materiale, umane pentru procurarea şi menţinerea în comun a bazelor de date destinate consultării;
-  perfecţionarea proceselor de distribuire a resurselor informaţionale;
-  cooperarea şi colaborarea interbibliotecară, extinderea serviciilor de instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică;
-  extinderea serviciilor pentru utilizatori fără eforturi suplimentare;
-  organizarea simpozioanelor, conferinţelor şi seminarelor privind crearea şi utilizarea publicaţiilor în format electronic.

Consorţiul exercită următoarele funcţii:
-  elaborează propuneri concrete privind integrarea instituţiilor de informare în Consorţiu;
-  foloseşte în comun echipamentul şi resursele de care dispune Consorţiul;
-  contribuie prin intermediul bazelor de date la ridicarea nivelului de cultură şi de informare a beneficiarilor, precum şi la asigurarea condiţiilor de studiu şi cercetare;
-  desfăşoară alte genuri de activitate, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova;
-  apără drepturile şi interesele legitime ale membrilor Consorţiului

Iniţiativa eIFL este deocamdată unicul program din cadrul Consorţiului.

Structura organizatorică şi personalul Consorţiului eIFL Direct Moldova
Preşedinte ABRM
Lidia Kulikovski e-mail
Preşedinte Consorţiu eIFL Direct Moldova
Silvia Ghinculov e-mail
Consiliul Consorţiului
(reprezentând câte o persoană din fiecare instituţie-membru)
Secretar
Coordonator tehnic
Vladimir Dunduc e-mail
Contabil
Comisia de audit a Consorţiului eIFL Direct Moldova
Voluntari implicaţi în instruire şi soluţionarea problemelor tehnice

Organul suprem al Consorţiului este Consiliul, statutar confirmat prin prezenţa a mai mult de jumătate din numărul membrilor.

Consiliul:
-  examinează şi stabileşte modalităţile de realizare a scopurilor propuse de Consorţiul eIFL Direct Moldova, aprobă dările de seamă şi precizează direcţiile principale ale activităţii pe viitor;
-  alege preşedintele, contabilul, secretarul şi comisia de audit pe termen de un an;
-  confirmă membrii nou primiţi în rândurile Consorţiului;
-  rezolvă problemele legate de începerea sau încetarea activităţii Consorţiului;
-  se convoacă o dată în lună, ori în caz de necesitate, la solicitarea a cel puţin două treimi din membrii Consorţiului.

Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, exprimată de membrii prezenţi.
În perioada dintre şedinţe Consiliul este condus de Preşedinte. În lipsa acestuia funcţiile preşedintelui sunt efectuate de către un membru al Consiliului.

Preşedintele Consorţiului eIFL Direct Moldova are următoarele sarcini principale:
-  determină orientarea activităţii Consorţiului eIFL Direct Moldova şi prezintă proiectul spre aprobare Consiliului;
-  examinează planurile de activitate ale Consorţiului eIFL Direct Moldova şi cheltuielile ce urmează a fi puse la discuţie la şedinţele Consiliului Consorţiului eIFL Direct Moldova.
-  prezintă dări de seamă în faţă de toţi membrii Consorţiului şi este responsabil în faţa lor de activitatea Consorţiului eIFL Direct Moldova;
-  întocmeşte şi execută planul de achitare a abonamentelor pentru bazele de date;
-  dirijează activitatea Consorţiului;
-  convoacă şedinţele Consorţiului;
-  semnează hotărâri şi alte documente ale Consorţiului;
-  soluţionează deciziile ale Consiliului Consorţiului;
-  reprezintă Consorţiul în relaţiile cu EBSCO Publishing.
-  reprezintă Consorţiul la forurile naţionale şi cele de peste hotare.

Preşedintele aprobă structura şi statele de funcţiune a Consorţiului eIFL Direct Moldova, analizează eficienţa activităţii a Consorţiului eIFL Direct Moldova, aprobă dările de seamă financiare şi analitice, determină cota de înscriere şi participare al membrilor Consorţiului eIFL Direct Moldova, ia decizia de a efectua revizii neplanificate, legate de finanţarea Consorţiului şi de activitatea lui.

Preşedintele ABRM asigură dirijarea finanţelor, organizează monitorizarea şi expertiza activităţii Consorţiului.

Contabilul este numit în funcţie de către Consiliul Consorţiului EIFL Direct Moldova, funcţiile lui sunt determinate de legislaţia în vigoare.

Secretarul realizează activitatea de comunicare între membrii Consorţiului, lucrările de secretariat şi corespondenţă.

Coordonatorul tehnic oferă servicii de consultanţă şi instruire în utilizarea bazelor de date

Comisia de audit a Consorţiului eIFL Direct Moldova se alege la şedinţa Consiliului pe termen de un an. Şedinţele Comisiei au loc după caz, dar cel puţin de două ori pe an. Comisia de audit organizează controlul asupra respectării condiţiilor Memorandului de Acord, activităţii economico-financiare a Consorţiului eIFL Direct Moldova după caz, controlează îndeplinirea hotărârilor Consorţiului eIFL Direct Moldova, corespunderea lor cu cerinţele determinate şi cu legislaţia în vigoare.

Activitatea economico-financiară şi mijloacele băneşti ale Consorţiului
Mijloacele băneşti ale Consorţiului eIFL Direct Moldova sunt alcătuite din taxa de înscriere, cotizaţiile anuale şi cota de plată pentru abonamentele anuale, în corespundere cu scopurile şi sarcinile lui, precum şi din sponsorizări. Dreptul de a dispune de mijloace băneşti ale Consorţiului eIFL Direct Moldova îl are Preşedintele. Mijloacele băneşti se păstrează pe un cont de decontare al ABRM în Banca Socială a Moldovei. Operaţiunile de decontare şi evidenţa contabilă se efectuează în corespundere cu regulile stabilite în Moldova. Anul de operaţii financiare şi bancare se consideră termenul de la 1 ianuarie până la 31 decembrie al anului calendaristic. Părţile participante garantează achitarea abonamentelor anuale conform preţurilor stabilite. Părţile participante sunt de acord cu termenul de operaţii financiare şi bancare pentru achitarea cotei de plată pentru abonamentul comun la ediţii periodice în format electronic de 60 zile de la data prezentării facturii de plată de către EBSCO PUBLISHING pe contul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova. Cheltuielile, trecerea la pierderi de la balanţa Asociaţiei a datoriilor care nu mai pot fi restituite, a delapidărilor, pierderilor bunurilor materiale (CD, DVD, echipamente), se efectuează pe baza deciziei Consiliului Consorţiului eIFL Direct Moldova.

Biroul Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova a realizat demersuri către Guvernul Republicii Moldova privind susţinerea financiară a abonării colective a bibliotecilor pentru primii 3 ani, planificând sumele necesare în bugetele ministerelor Învăţământului şi Culturii. Deocamdată acestea nu au fost soluţionate favorabil.